Kategorie E-Sklepu

Zastrzeżenia prawne

 
 

Niniejsza strona internetowa, w szczególności fotografie, teksty i filmy w niej prezentowane są wynikiem pracy twórczej właściciela Galerii Srebra i Światła R&R z siedzibą w Łodzi przy ul. Nawrot 4/II (90-060) oraz osób przezeń zatrudnionych i objęte są ochroną prawną na podstawie przepisów obowiązujących ustaw, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, poz. 90, nr 631 ze zmianami). Przestrzeganie powyższego zastrzeżenia pozostaje pod stałym nadzorem Kancelarii Radcy Prawnego dr Magdaleny Rytwińskiej–Rasz Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie w Łodzi. www.b2blegal.pl

b2b.gif